Project- en verandermanagement


In een project van Royall Business & Services staat zowel de verandering als de mens centraal. Project- en verandermanagement zijn immers ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Projectmanagement is gericht op projectbeheersing en houdt rekening met de veranderkundige vraagstukken. De planning is hier dus mede van afhankelijk. Wij besteden in projecten daarom niet alleen veel aandacht aan de praktische kant van het beheersen van projecten, maar vooral aan het creëren van draagvlak en het zorgen voor betrokkenheid.

Samen de bepalen doelen! Resultaatgericht gaan we samen te werk!

Ik heb 14 jaar ervaring als ondernemer en heb verschillende bedrijven gehad. Door deze jarenlange ervaring weet ik wat de valkuilen zijn van project- en verandermanagement maar zeer zeker ook wat de succesfactoren zijn.