Human Resource Management


Human Resource Management draait, kort gezegd, om het zorgvuldig omgaan met ‘menselijk kapitaal’ in organisaties. Personeel wordt gezien als een bepalende factor voor het succes van een onderneming. U kunt echter niet passief achterover gaan zitten om te kijken hoe het succes zich voltrekt, maar moet actief aan de slag om het personeel tevreden te houden.

U wilt natuurlijk betere bedrijfsresultaten, blijvend gezonde, vakbekwame en betrokken medewerkers, een hoge productiviteit, tevreden klanten, een laag verzuim en geen ongewenste uitstroom. De werknemers willen daar, op hun beurt, ook graag iets voor terug. Het bieden van hogere lonen alleen is niet meer genoeg om personeel te werven en te behouden. Werknemers willen een baan die bij ze past, goede arbeidsvoorwaarden, volop ontwikkelingsmogelijkheden, en de mogelijkheid werk en privé goed op elkaar af te stemmen. Met een goed HRM-beleid kan u uw personeel weerhouden te gaan ‘job-hoppen’. Het centrale idee achter HRM is heel simpel: ‘Wat goed is voor uw personeel, is goed voor uw bedrijf’